#53 Bli ordets görare inte bara dess hörare

#53 Bli ordets görare inte bara dess hörare